ปลูกขึ้นฉ่าย

คุณบัญชา หนูเล็ก เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ถือเป็นเกษตรกรมืออาชีพรายหนึ่ง ที่สะสมประสบการณ์ในการปลูกผักมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ได้นำเอาวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรของตนเองจึงส่งผลให้การปลูกผักประสบผลสำเร็จ เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วได้ผลกำไรสูงสุด

“ขึ้นฉ่าย” เป็นผักที่คุณบัญชาปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ถึง 1 ล้านบาท เกษตรกรที่จะปลูกขึ้นฉ่ายก็ต้องมีการคำนวณช่วงเวลาเพาะปลูกมองหาช่องทางว่าจะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใดจึงจะมีผลกำไรมากที่สุด คุณบัญชาอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าช่วงเวลาใดที่ผักมีในตลาดน้อยหรือตลาดมีความต้องการมากซึ่งได้คำตอบว่า ถ้าจะผลิต “ผักขึ้นฉ่าย”จำหน่ายให้ได้ราคาสูงที่สุด จะผลิตออกมาสู่ตลาดให้ตรงกับวัน “ออกพรรษา”

โดยให้เหตุผลว่า ในช่วงวันออกพรรษานั้นที่ส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องหยุดงานแล้วไปทำบุญนั้นก็รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกผักและแรงงานที่เก็บผักด้วยที่หยุดไปทำบุญกันหมด ทำให้ผักป้อนเข้าสู่ตลาดน้อยมากในทุก ๆ ปี

ซึ่งปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554) คุณบัญชาปลูกขึ้นฉ่ายขายได้ราคาเฉลี่ย 100 บาท ขึ้นไปในช่วงเทศกาลออกพรรษา แต่ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่สามารถปลูกได้เพียงครั้งเดียวในรอบ 3-5 ปีไม่สามารถปลูกซ้ำพื้นที่เดิมได้ เนื่องจากจะประสบปัญหาเรื่องของโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราเป็นอย่างมาก หากปลูกซ้ำในพื้นที่เดิมมักจะเกิดปัญหาโรคระบาดผลผลิตเสียหาย ทำให้การปลูกผักขึ้นฉ่ายของคุณบัญชานั้นเป็นเพียงการปลูกผักแบบเฉพาะกิจ

การปลูก“ขึ้นฉ่าย” เริ่มต้นจากการ เตรียมดินที่ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของพืชผักแต่ละชนิดว่ามีลักษณะอย่างไร มีความต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตแบบไหน อย่างขึ้นฉ่ายนั้นเป็นพืชรากตื้น การเตรียมดินจึงไม่จำเป็นต้องขุดลึกมากนัก ใช้เพียงรถไถติดผาลตีดินตีให้ละเอียด ลึกเพียง 2-3 นิ้วก็ใช้ได้ โดยเคล็ดลับจะอยู่ที่แปลงปลูกจะใส่ขี้ไก่ แกลบ ประมาณ 60 กระสอบ (อาหารสัตว์) ต่อร่องแปลงปลูก ตีกับดินให้ละเอียดจนดินฟูขี้ไก่แกลบนอกจากจะเป็นปุ๋ยคอกที่ช่วยให้ขึ้นฉ่ายงาม ใบเขียวแล้ว ยังเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยให้ดินอุ้มน้ำเก็บความชื้นได้อย่างเหมาะสม เพราะขึ้นฉ่ายเป็นพืชที่ชอบน้ำ ต้องการดินที่ค่อนข้างฉ่ำน้ำสักนิด

ปี พ.ศ.  2554 คุณบัญชาปลูกขึ้นฉ่ายไว้ประมาณ 6 ร่องแปลงปลูก โดย 1 ร่องแปลงมีขนาดพื้นที่ประมาณ 180 ตารางวาหรือเกือบ ๆ 2 งานใน 1 ร่องแปลงปลูกถ้าคิดรวม ๆ กันก็จะประมาณ 3 ไร่เท่านั้น เก็บขึ้นฉ่ายขายได้ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาทเป็นขั้นต่ำได้เงินนับล้านบาท.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s